Истински случай, от който веднага трябва да извадим заключение какви хора имат